Rekrutteringsprocessen - fra CV og ansøgning til den endelige ansættelse

I SAM International arbejder vi med fortrolige oplysninger, og det er derfor meget vigtigt for os med gensidig tillid i forhold til både kunder og kandidater. Vores rekrutteringsproces bygger på objektivitet og professionalisme med klart definerede faser og opgaver hele vejen igennem processen for derved at sikre den optimale løsning.

  • Vi laver en grundig analyse, når en given proces startes, for at sikre, at vi har dybdegående viden omkring kunden og aktuelle virksomhed/ organisation.
  • Vi tager alle aspekter i betragtning omkring en kandidat, inkl. naturligvis erfaring, baggrund og kompetencer, men også væremåde, indre værdier, motivation og tidsmæssigt jobmatch
  • Vi gennemfører samtaler med både tests og cases
  • Vi sørger for feedback til de enkelte parter, ligesom vi sørger for klar og rettidig kommunikation mellem alle involverede
  • Vi indhenter referencer for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt i den endelige vurdering
  • Vi følger løbende op på både kunder og kandidater for at sikre et problemfrit og tidsmæssigt fornuftigt procesforløb

Når du som kandidat kommer ind i et rekrutteringsforløb hos SAM International, skal du forvente en professionel proces, opbygget som vist i nedenstående illustration:

 

FASE 1

KONTAKT

FASE 2

INTERVIEW

FASE 3

AFSLUTNING

FASE 4

OPFØLGNING

 

Kontakt etableret med SAM gennem ansøgning eller direkte henvendelse fra konsulent. Du introduceres til processen.

CV og evt. ansøgning sendes som en del af processen.

 

Du møder en konsulent til interview, test, cases og skaber en tæt og fortrolig relation.

På et givet tidspunkt bliver du præsenteret for kunden, og referencer kontaktes før den endelige beslutning tages. 

 

Kontraktoplæg foranlediges af kunden, som efterfølgende forhandles og den endelige aftale indgås ved personligt møde.

 

Efter en periode kontaktes du af din SAM konsulent, som følger op på din ansættelse og evaluerer de første måneder. 

Registrer dit CV med det samme i vores
CV database  
eller se vores ledige stillinger her.


Kontaktformular