Outplacement

Det er aldrig sjovt at opsige en medarbejder. Uanset forholdene, er det en stor omvæltning, både for medarbejder og virksomhed. Til gengæld er opsigelser nærmest også uundgåelige. Når sådan en situation opstår, kan outplacement være en god løsning for begge parter.

Med et outplacementforløb sikrer man en værdig opsigelse, som giver medarbejderen bedre muligheder for at komme videre i karrieren.

En eller flere medarbejderes afsked gøres til en bedre oplevelse for både de enkelte medarbejdere og den pågældende virksomhed, når man kan tilbyde et outplacementforløb. Det giver et velforberedt og struktureret afviklingsforløb, samt introduktion til et nyt arbejdsliv uden for virksomheden.

SAM International har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med outplacement. Vi hjælper med at tage de rigtige beslutninger i forbindelse med afvikling/ genplacering, enten af enkelte nøglemedarbejdere/ ledende medarbejdere eller af hele teams. 

Via en individuel og skræddersyet analyse, baseret på medarbejderens niveau, kompetencer, behov og ønsker for fremtiden, kan SAM udvikle en konkret handlingsplan for medarbejderen/ medarbejderne i forbindelse med både afvikling i den nuværende ansættelse og igangsættelse af en jobsøgningsproces/ næste skridt uden for virksomheden.

Vi har ingen faste løsninger på vores outplacementforløb og skræddersyer altid forløbet efter jeres og medarbejderens behov. Derfor er I med at til at styre, hvor meget forløbet skal koste, samt hvad I godt kunne tænke jer, at det indeholder. Så sørger vores eksperter for at køre forløbet, så alle får den bedst mulige oplevelse.

Hvad er outplacement?

Outplacement er et tilbud, man kan give opsagte medarbejdere eller ledere. Formålet med et outplacementforløb er at hjælpe pågældende person videre i arbejdslivet, gennem et professionelt og individuelt rådgivningsprogram.

Gennem et outplacementforløb er det meningen, at den opsagte person får de bedst mulige redskaber og den bedste mulige støtte, i forhold til at finde sit næste job.

Der er flere og flere virksomheder, som prioriterer outplacement, når de opsiger medarbejdere. Og det er primært én god grund til. Det giver mening for begge parter. Det er nemlig ofte et godt valg for begge parter, når den opsagte skal hjælpes videre til et nyt job.

Gør en positiv forskel med et outplacementforløb

Med et outplacementforløb gør I både en positiv forskel for den opsagte medarbejder, men det kan også gøre en positiv forskel indadtil, i en situation som ellers ikke er så positiv. Herunder kan I se, hvordan outplacement kan gøre en positiv forskel for både den opsagte medarbejder og jer selv.

 • Økonomi: Ofte vil  et outplacementforløb ikke koste mere end en månedsløn. Derfor kan I spare nogle lønkroner i opsigelsesperioden, hvis den opsagte kommer hurtigt videre i job.
 • Ansvarlighed: Et outplacementforløb signalerer, både indadtil og udadtil, at I tager ansvar om medarbejdere, som har ydet en loyal indsats.
 • Medarbejder-tryghed: Med outplacement viser I overfor jeres blivende medarbejdere, at I tager hånd om opsagte medarbejdere og behandler dem med respekt. Det kan give nuværende medarbejdere en øget tryghed omkring deres situation, hvis de skulle ende med at blive opsagt på et tidspunkt, da de har set, hvordan I håndterer sådanne situationer.
 • Omdømme: Når I vælger at prioritere executive outplacement, viser I, at I behandler jeres medarbejdere godt, lige fra de kommer ind i virksomheden, til de forlader den igen. Samtidig vil den opsagte medarbejdere måske også være lidt mere positiv stemt omkring jer, fordi I hjælper personen videre.
 • Værdighed: Et outplacementforløb sikrer, at jeres opsigelse foregår på den mest hensigtsmæssige og respektfulde facon for alle involverede.

Hvad indeholder et outplacementforløb hos SAM International?

Der findes nærmest ikke to outplacementforløb, som er helt ens. I og med at vi hos SAM International skræddersyr et forløb efter jeres ønsker, har I selv stor indflydelse på, hvordan jeres outplacementforløb kommer til at se ud.

Selvom alle forløb er forskellige, vil der dog alligevel være en lang række af de samme delelementer, som alle skal være en medvirkende part til, at medarbejderen hurtigt kommer videre i et nyt job. 

Således vil et outplacementforløb hos SAM International som udgangspunkt indeholde følgende elementer:

 • Debriefing
 • Individuelle forhold og plan for forløb
 • Personanalyse (Ikke ved gruppeforløb)
 • Selvanalyse og vurdering af karriereforløb
 • Individuelle seancer/møder med fokus på nyt job
 • Kompetenceoversigt
 • Identifikation af potentiale
 • Jobmål
 • Match mellem stillingsannoncer og kompetencer
 • Opbygning af og indhold i ansøgninger og CV
 • Digitale fodspor og SoMe strategi
 • Aktivitetsoversigt
 • Aktivt brug af netværk
 • Præsentation og samtale-forberedelse

Selve metoden vil variere alt efter hvilket forløb, der vælges. Men målet er, uanset hvordan forløbet bliver strikket sammen, at medarbejderen gennem et outplacementforløb vil opnå personlig udvikling, afklaring af kompetencer, hvor og med hvilke arbejdsopgaver, man har haft størst arbejdsglæde. 

Det skal alt sammen medvirke til, at processen frem mod en ny ansættelse gøres mere strømlinet.

Sådan kan et outplacementforløb se ud

For at give et eksempel på, hvor forskelligt outplacementforløb kan se ud, vil vi nedenfor komme med eksempler på forløb, som vi tidligere har lavet for en af vores kunder. 

Forhåbentlig illustrerer det, hvordan forløb kan skræddersyes efter individuelle behov, og hvor forskelligartet et outplacementforløb kan være.

I dette eksempel blev kunden præsenteret for tre mulige forløb:

 • ​​Executive outplacement – Individuelt forløb, ubegrænset antal møder
 • Individuel outplacement – 8 individuelle seancer/møder over 3 måneder
 • Effektiv jobsøgning - gruppeforløb over 2 måneder

Executive outplacement – Individuelt forløb, ubegrænset antal møder

Der tilknyttes to SAM konsulenter i forbindelse med et executive outplacementforløb. Konsulenterne følger medarbejderen i hele perioden, og de spilles ind i processen alt efter behov hos medarbejderen. 

Der vil ligeledes være mulighed for at inddrage SAMs egen erhvervspsykolog til enkelte forhold, hvor det kunne være relevant.  Processen vil fortsætte i den tid, medarbejderen er jobsøgende, og der er ingen begrænsning på antallet af møder.

 

Debriefing

 

Introduktionsmøde og planlægning

 

Dybdeinterview, selvindsigt og kompetencer  Det nye job og fremtiden? 

 

Netværk og brug af netværk

  

 Præsentation og samtale-forberedelse  Sparring og opfølgningsmøder (gentages i hele jobsøgningsperioden)

•   SAM konsulenter har samtaler med nærmeste chef og HR hos virksomheden for at komme tæt på situationen, så debriefingen af medarbejderen bliver så god som mulig

•   Debriefing af medarbejder

 

 

 

•   Situationen lige nu

•   Plan for den næste tid i virksomheden

•   Plan for forløb og mål for processen

•   Test igangsættes (personlighed NEO-PI, færdighedstest IST)

 

 

•   Testtilbagemelding

•   Refleksion i forhold til nuværende virksomhed og debriefing

•   Afdækning af kompetencer og karriereforløb samt drøftelse af CV

•   Drøftelse af personlighed og fremtoning ved samtaler

•   Igangsætning - hvad er det næste job?

•   Jobmål, hvor findes det nye job?

•   Justering af CV – SAM rådgiver, medarbejderen justerer

•   Målretning af søgning – herunder eget netværk

•   Anvendelse af CV-databaser

•   Opdatering af LinkedIn profil

•   Kortlægning af eget netværk

•   Brug af netværk til jobsøgning - netværksstrategi

•   Reference-
personer

•   Digitale fodspor og SoMe strategi

 

•   Simulering af en jobsamtale

•   Træningsforløb 1:1 med SAMs konsulent 

 

 

 

 

•   SAMs kontor eller online efter behov – min. 1 gang pr. måned

•   Sparring om aktuelle jobmuligheder

•   Vinkling af ansøgning og approach

•   Opfølgning på succeser og læring til næste gang

•   Coaching om de problemstillinger og behov, der opstår i processen.

Individuelt outplacementforløb - 3 måneder

Det vil være én og samme konsulent fra SAM, der følger medarbejderen i det 3 måneder lange forløb, som er fordelt på 8 seancer/møder. Som udgangspunkt vil forløbet følge processen nedenfor, men de enkelte møder og indhold tilpasses individuelt i forhold til behov og ønsker, og der tages højde for, hvor medarbejderen er i forhold til jobsøgningen.

Debriefing og introduktionsmøde 1:1 Dybdeinterview, selvindsigt og kompetencer

Det nye job og fremtiden?

Netværk og brug af netværk  Præsentation og samtale-forberedelse Sparring og opfølgningsmøder (3-4 opfølgningsmøder)

•   Situationen lige nu

•   Plan for den næste tid i virksomheden

•   Test igangsættes (personlighed NEO-PI, færdighedstest IST)

•   Plan for outplacementforløb, mødeform og datoer


•   Testtilbagemelding

•   Afdækning af kompetencer og karriereforløb samt drøftelse af CV

•   Drøftelse af personlighed og fremtoning ved samtaler

•   Igangsætning - hvad er det næste job?


•   Jobmål, hvor findes det nye job?

•   Justering af CV – SAM rådgiver, medarbejderen justerer

•   Målretning af søgning – herunder eget netværk

•   Anvendelse af CV-databaser

•   Opdatering af LinkedIn profil

•   Kortlægning af eget netværk

•   Brug af netværk til jobsøgning

•   Reference-
personer

•   Digitale fodspor og SoMe strategi

•   Simulering af en jobsamtale

•   Træningsforløb 1:1 med SAMs konsulent

•   SAMs kontor eller online efter behov – min. 1 gang pr. måned

•   Sparring om aktuelle jobmuligheder

•   Vinkling af ansøgning og approach

•   Coaching om de problemstillinger og behov, der opstår i processen


Effektiv jobsøgning - gruppeforløb over 2 måneder

Forløbet skal give medarbejderne metoder til at blive effektive i jobsøgningen og tilsikre, at man som kandidat altid ’står’ professionelt over for en ny arbejdsgiver. Forløbet er baseret på en kombination af personlige møder med en konsulent og en række gruppe-seancer, hvor medarbejderne lærer og samtidig sparrer med hinanden og SAM konsulenten.

Forløbet er baseret på minimum 8 medarbejdere og løber over en periode på 2 måneder. Der vil ud over de programsatte møder være mulighed for sparring pr. telefon og email i forhold til aktuelle jobmuligheder i perioden.  

1. Personligt opstartsmøde med konsulent

•   Debriefing og situationen lige nu

•   Personlige mål og forventninger til et nyt job

•   Drøftelse af muligheder i jobmarkedet og evt. omskoling/kurser

•   Gennemgang af plan og de enkelte gruppeforløb

2. Gruppebaseret træning

Der er udvalgt en række indsats-moduler, der alle skal hjælpe medarbejderen til effektiv jobsøgning. Træningen foretages af udvalgte SAM konsulenter og foretages som udgangspunkt ved fysisk fremmøde. Modulerne kan også laves online i de tilfælde, hvor fysisk fremmøde ikke er mulig.

 • CV og ansøgning
 • Sociale medier og netværk
  • Anvendelse af CV-databaser
  • Målretning af søgning – herunder eget netværk
  • Opdatering af LinkedIn profil
  • Digitale fodspor
 • Præsentationsteknik
  • Do’s and don’ts ved jobsamtalen
  • Simulering af en jobsamtale med kollegaer
  • Mit personlige netværk og møder
 • Det personlige ’pitch’
  • Hvordan kan man søge uopfordret?
  • Hvad skal man fortælle en ny arbejdsgiver?
 • Personlig og effektiv planlægning
  • En effektiv hverdag som jobsøgende er altafgørende for succes
  • Aktivitetsoversigt
 • Feedback kultur
  • Hvordan bliver man god til både at give og modtage feedback?

3. Sparring og opfølgningsmøde

Som afslutning på forløbet laves en individuel tilbagemelding og drøftelse af situationen, som skal tilsikre, at medarbejderen fortsætter de gode vaner.

 • Sparring om aktuelle jobmuligheder
 • Plan for den næste tid
 • De gode vaner, som skal tages med videre i forhold til nyt job

Hvad koster et outplacementforløb?

Et outplacementforløb kan koste alt mellem 8.000 og 120.000 kroner. Det konkrete pris afhænger dog af en række faktorer, såsom længde af forløbet og hvilken type medarbejdere der er tale om. Som nævnt skræddersyer vi forløbet efter jeres behov, hvorfor I også vil have stor indflydelse på, hvad den endelige pris ender med at være.

Det lyder måske som mange penge at bruge på en opsagt medarbejder, men når man tænker over det, kan det give rigtig gode mening. Dels kan et outplacementforløb give jer værdi i form af medarbejder-tryghed og omdømme, men økonomisk kan det også være en fin idé. Hvis den opsagte medarbejder finder et nyt job inden opsigelsesperioden slutter, kan I spare en masse lønkroner.

FÅ EN PRIS PÅ ET OUTPLACEMENTFORLØB

Fase 1
Identifikation
Fase 2
Indsigt
Fase 3
Næste step
Kompetencer
Personlige værdier
Markedsværdi
Test og analyse
Referencer
Mål
Ønsker
Betingelser

Personlig præsentation
Netværk
Digitalt fingeraftryk
CV & ansøgning

Job interview

1-12 måneder

Kontakt:

Ring på 
+ 45 7022 0205 

skriv på 
info@sam-int.com 

eller 
udfyld kontaktformularen,


hvorefter du vil blive kontaktet af en konsulent, der matcher
dine behov/ din branche. 

 

SAM International - specialiseret i:

Rekruttering

Onboarding

Development

Outplacement


Kontaktformular