Intelliplan logo

Customer Success Manager - Storkund - Intelliplan, Stockholm

ID 33955
ITVill du arbeta i ett snabbrörligt företag med stort fokus på kund och teknik? Trivs du i en produkt- och systemsäljande roll? Vill du ha roligt på jobbet? Då kommer du trivas hos oss på Intelliplans huvudkontor i Stockholm.

Arbetsbeskrivning
Som Customer Success Manager- storkund kommer du ansvara för att utveckla relationen med strategiskt viktiga nyckelkunder inom bemanningsbranschen för att optimera systemanvändandet. Du kommer driva utvecklingen av systemanvändet och i nära dialog med kund identifiera potentiella kunskapsluckor, identifiera orsaker till varför systemet inte nyttjas optimalt, samt föreslå åtgärder för effektivare systemanvändning hos kund.

Rollen ingår i Intelliplans Customer Success organisation och du förväntas bidra med merförsäljning, projektledning, utbildningsinsatser och effektiviseringsprogram ute hos kund.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå utav: 

 • Ansvara för att utveckla systemanvändande ute hos kund
 • Ansvara för att driva framgångsprojekt
 • Ansvara för användarrelaterade frågor vid onboarding av nya kunder, för att möjliggöra ett optimalt systemanvändande
 • Tillsammans med sälj-, utveckling- och support arbeta för att öka kundernas värde i användningen av Intelliplans system
 • Ansvara för att identifiera, driva och sälja in projekt, utbildningsinsatser för förbättrat systemanvändande och värdeskapande hos kund
 • Guida och stötta kund i systemanvändande
 • Samla in systemrelaterade frågor ifrån användare hos kund och adressera frågorna till rätt funktion inom Intelliplan
 • Aktivt bidra med användarperspektiv i intern system- och produktutveckling
 • Analysera kundernas systemanvändning för att identifiera brister, funktioner som inte nyttjas och föreslå åtgärd
 • Proaktivt kontakta kunder där man gör bedömningen att de inte nyttjar systemets fulla kapacitet
 • Aktivt driva merförsäljning mot befintlig kundbas

Din bakgrund
Den vi söker har ett genuint intresse för affärer, partnerskap och affärsutveckling och har tidigare erfarenhet av försäljning inom B2B i en snabbrörlig miljö. Vi söker en person som har förmågan och erfarenheten av att utveckla affärsrelationer och stärka samarbeten genom behovsinventering, projektutveckling, projektgenomförande och trivs i en roll där man identifierar utvecklingsbehov, presenterar lösningsförslag och driver merförsäljning. Du har förmågan att röra dig mellan olika hierarkiska nivåer hos kund, från superuser och systemansvarig, konsultchefer och kandidatansvariga, till ekonomifunktion och ledningsgrupp. 

Din formella bakgrund finns sannolikt inom en säljdriven organisation som utvecklar, säljer och implementerar ekonomisystem, affärssystem, bemanningssystem, HR/lönesystem  eller motsvarande. Du har arbetat i en kundnära roll med ansvar för behovsinventering, projektledning och merförsäljning av tjänster och produkter. Dina erfarenheter kan även komma ifrån säljande, projektledande och utbildande roller på användarsidan inom bemanningsbranschen eller likvärdig bransch. Du brinner för att addera in mervärde till befintlig kund och trivs i en roll som ligger i gränssnittet mellan kund, försäljning och systemutveckling/systemförbättring.

Mer om tjänsten
Intervjuer sker löpande, men vi ser fram mot att få din ansökan med CV och ett personligt brev senast den 30/9.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Intelliplan
Intelliplan är idag nordens ledande leverantör av system med tillhörande support för bemanning. Intelliplan utvecklar, implementerar och supporterar ett komplett affärssystem för att möta kundernas behov av skräddarsydda lösningar inom ekonomi, bemanning & rekrytering och CRM. Intelliplan är främst verksamma på den svenska marknaden där de har en marknadsledande position, men är även närvarande på den norska, danska och finska marknaden. Företaget har idag ett 40 tal anställda medarbetare som arbetar med systemutveckling, support, försäljning och marknad. Intelliplan hade en omsättning på 44 811 000 SEK 2016.

Vi vill göra er uppmärksamma på att enligt GDPR så får vi inte motta ansökningar eller CV:s via email utan endast via vårt system.

Ansøg dette job Ansøg dette job og registrer dit CV i vores database

Konsulent

Jan Moström
Jan Moström
Partner
+46 (0) 701 46 18 95
jmo@sam-int.com
Ansøg dette job
Ansøg dette job og registrer dit CV i vores database
<< Tilbage