BoligNet logo

Projektkoordinator Netværks IT - BoligNet Aarhus

ID 34115
ITBoligNet Aarhus, der er en solid udbyder af internet, telefoni og TV primært i Århus- og hovedstadsområdet, udvikler løbende sin organisation og dens kompetencer i henhold til den ambitiøse vækststrategi.

Virksomheden
BoligNet Aarhus er en solid og veldrevet udbyder af internet, telefoni og kabel-TV i Århus- og hovedstadsområdet. Organisationen er karakteriseret ved stor dynamik og fleksibilitet, korte beslutningsveje og hurtig omstilling i forhold til markedet. Man har god tilgang af kunder og derfor et stigende aktivitetsniveau, der også afspejler sig i kravene til driftsorganisationen. Til styrkelse af driftsorganisationen søger man derfor nu en projektkoordinator og en netværks- og systemadministrator. Se mere om BNAA på www.bnaa.dk.

Stillingen
Projektkoordinatoren vil med arbejdssted i Århus helt overordnet få til opgave at assistere og aflaste projekt- og driftchefen med såvel eksterne som interne projekter af enhver art. 

  • De eksterne opgaver vil omfatte projekter/opgaver indenfor tilbud/presales, indhentning af tilbud fra eksterne netværksleverandører, kalkulation og engagement med eksterne fagentreprenører samt kundekontakt, kommunen m.v. 
  • De interne projekter og opgaver vil koncentrere sig om rollen som tele- og fiberbackbone for organisationen, håndtering af opgaver i forbindelse med flytning af kabler/rør, graveskader, ledningsejere, kortsystemet, etablering af nye kunder samt vedligehold af krydsningsfelter o.a. 

Stillingen henvender sig til en person med IT/teleteknisk baggrund og interesse for det brede arbejdsfelt, og som elsker at håndtere også ikke planlagte ”hands-on” opgaver i dagligdagen, og som trives med mange bolde i luften, uden at miste for mange. Begge ben på jorden, og evnen samt viljen til at eksekvere. Interesse for at have kontakt med mange mennesker, ikke som en bitter nødvendighed, men som reel interesse for andre og deres professionelle problemstillinger. 

Efterspurgte kompetencer
Generel bred erfaring fra tele/IT-branchen med større netværk fra virksomheder som f.eks. teleudbydere, IT-udbydere eller anden større virksomhed/koncern, hvor drift af netværk har været af væsentlig betydning for virksomhedens udvikling og fremtid.

Kandidaten
Der stilles ikke specifikke krav til uddannelse, men det forventes, at kandidaten har og kan dokumentere relevant praktisk/teoretisk erfaring fra relevant tele, IT eller anden virksomhed, hvor sikker drift af netværk er af vital betydning. En naturlig indgang til stillingen kan måske være som datatekniker, teletekniker eller elektriker. Kandidaten har interesse for at tilegne sig den nødvendige viden for at kunne arbejde videre indenfor de områder, han/hun i dag ikke har praktisk erfaring med. 

Det forventes, at kandidaten har erhvervet sine hidtidige erfaringer fra større komplicerede netværk, måske fra en større tele- eller internetudbyder eller dertil knyttet service virksomhed. 

Af personlige egenskaber værdsættes især gode samarbejdsevner, struktur og en naturlig nysgerrighed overfor nye arbejdsområder og problemstillinger. 

Venligst bemærk, at vi af hensyn til GDPR ikke modtager ansøgninger/CV’er via mail.

Ansøg dette job Ansøg dette job og registrer dit CV i vores database

Konsulent

Per Krenk
Per Krenk
Senior Partner
+45 4028 1838
pk@sam-int.com
Ansøg dette job
Ansøg dette job og registrer dit CV i vores database
<< Tilbage