Trial Nation logo

Direktør - Trial Nation, København

ID 34273
Life ScienceTrial Nation søger en direktør, der kan opbygge den nye organisation og medvirke til at realisere Trial Nations formål. 

Trial Nation er en nyetableret forening, der har til formål at tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg til Danmark for herved at øge Danmarks relative andel af helt eller delvist virksomhedsfinansierede kliniske forsøg i Europa. Trial Nation skal desuden bidrage til at forbedre danske patienters adgang til den nyeste medicin og medicinske teknologi samt skabe hurtigere adgang til den nyeste viden og forskning for danske læger og forskere til gavn for danske patienter. 

Trial Nation består organisatorisk af et sekretariat med fem medarbejdere, og der er etableret centre inden for onkologi, hæmatologi, dermatologi, lungemedicin, infektionsmedicin og demens samt netværk af forskningsinteresserede hospitalsafdelinger indenfor pædiatri. Samtidig er der koordinerende aktiviteter ud til regionernes hospitaler. 

Primære arbejdsopgaver – for direktøren 

Direktøren varetager den daglige ledelse af Trial Nation og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktøren er ansvarlig for den løbende administration af igangværende aktiviteter og sekretariatsbetjening af Trial Nation. 

Direktøren har navnlig ansvaret for: 

 • Ledelse af Trial Nations sekretariat.
 • Drive udviklingen af Trial Nations strategi i tæt samspil med bestyrelsen med henblik på at opfylde Trial Nations målsætning.
 • Sikre opbakning til Trial Nations strategi hos relevante interessenter via tæt samarbejde med foreningens medlemmer og interessenter.
 • Implementering af bestyrelsens beslutninger efter dennes nærmere anvisning, herunder beslutninger om iværksættelse af en bestemt aktivitet samt indgåelse af sædvanlige kontrakter med leverandører med henblik på opfyldelse af Trial Nations formål.
 • Faglig inddragelse og samarbejde med de regionale koordinatorer, der tidligere indgik i det regionale samarbejde ”En Indgang”, samt jurister i regionernes ”Juridisk Netværk".
 • Varetagelse af medlemmernes interesser samt tæt dialog med relevante interessenter herunder brancheorganisationer indenfor Life Science, Lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.
 • Varetagelse af Trial Nations økonomistyring under iagttagelse af gældende regler herom, samt at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
 • Sikre at Trial Nations aktiviteter udføres i overensstemmelse med relevante sikkerhedsmæssige forskrifter herom. I den sammenhæng skal direktøren sikre, at der tegnes behørig ansvarsforsikring for det ansvar, som Foreningen påtager sig, herunder særligt i forhold til de af Foreningens aktiviteter, som måtte være risikable. 

Profil 

Det er væsentligt, at direktøren i Trial Nation har følgende kompetencer: 

 • En sundhedsfaglig og/eller merkantil uddannelse på kandidatniveau.
 • Gerne erfaring med klinisk afprøvning og udvikling af pharmaceutiske- og/ eller medicotekniske produkter.
 • Gerne erfaring med at navigere i miljø med interessenter fra det offentlige og fra private virksomheder.
 • En stærk ledelsesmæssig baggrund, meget gerne innovationsledelse.
 • Kan drive udvikling af strategi og efterfølgende implementering i en offentlig-privat kontekst.
 • Resultatorienteret og visionær leder, der skaber resultater via motiverede medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Er en dygtig kommunikator med stærk gennemslagskraft.
 • Er god til at balancere daglig drift og strategisk ledelse. 

Hvis du vil vide mere om stillingen og Trial Nation, er du velkommen til at kontakte Senior Consultant Peter Samuelsen. 

Vær opmærksom på, at vi løbende indkalder til og afholder samtaler, så jo før vi får din ansøgning, jo bedre. 

Bemærk, at vi ikke modtager ansøgninger/CV’er via mail af hensyn til GDPR.

Ansøg dette job Ansøg dette job og registrer dit CV i vores database

Konsulent

Peter Samuelsen
Peter Samuelsen
Senior Consultant
+45 4058 0568
psa@sam-int.com
Ansøg dette job
Ansøg dette job og registrer dit CV i vores database
<< Tilbage