Rekrutteringsprosessen – fra CV og søknad til ansettelse

I SAM International arbeider vi med konfidensiell informasjon, og gjensidig tillit mellom alle parter er veldig viktig for oss.

Prosessene våre er basert på profesjonalitet, og med klart definerte trinn som sikrer gode resultater.

  • Vi gjennomfører en grundig analyse ved oppstart av prosessen for å sikre kjennskap oppdragsgiver og den involverte organisasjonen
  • Vi vurderer kandidatenes profesjonelle bakgrunn, men også personlige egenskaper og motivasjon for stillingen.  
    Vi forsøker å tenke noen år fremover, særlig med hensyn til hva som vil være en naturlig karriereutvikling for kandidaten.
  • Vi utfører tester, analyser og «case studies» av kandidatene
  • Vi har prosesser for å sikre at vi gir korrekt informasjon til riktig tid mellom alle involverte.
  • Vi tar alltid referansesjekker for å innhente nødvendig informasjon
  • Vi følger opp våre klienter og kandidater for å hjelpe til i oppstartsfasen

 

Når du er kandidat i en rekrutteringsprosess i SAM international kan du forvente en profesjonell stegvis behandling som illustrert nedenfor:

 

STEG 1

KONTAkT

STEG 2

INTERVJU

STEG 3

ANSETTELSE

STEP 4

OPPFØLGNING

Kontakt skapes gjennom søknad eller direkte henvendelse fra en konsulent.
Du informeres om stillingen og prosessen.

  

Du møter en konsulent til intervju, tester og kanskje en "Case study".
Dere blir godt kjent. 

I en rekrutteringsprosess blir du presentert for klienten hvis du kommer til "finalen".
Vi tar referanser før endelig beslutning om ansettelse foretas.

I en rekrutteringsprocess:
Kontraktsignering.

Etter noe tid kontakter vi deg for å forsikre oss om at du er fornøyd med prosessen du har vært i gjennom.