Rekruttering/ Executive search / Headhunting

Når du trenger en ny medarbeider, vil du gjerne ha den som er best kvalifisert. Mange bruker store beløp på annonser for å tiltrekke seg gode søkere, og dette kan gi et godt resultat. Forutsatt at den beste av de som søker faktisk er god nok? Vår erfaring er at de aller beste kandidatene har en god jobb allerede, og i liten grad leser stillings-annonser. Derfor søker vi aktivt etter gode kandidater i eget nettverk, i bransje-nettverk, hos konkurrenter og andre steder vi vet at de finnes. Rundt 90% av alle de kandidatene vi rekrutterer kommer som et resultat av aktivt søk (personlig kontakt), mens de resterende 10% har søkt via annonse eller vår hjemmeside. Noe å tenke på?

Å rekruttere talenter og plassere disse i riktig jobb har vært vår hovedoppgave siden selskapets start i 1993. Vi jobber med å finne den rette person for ditt selskap ihht. firmaets behov og fremtidige strategi. En ny medarbeider har kun verdi for selskapet når faglig kunnskap og kompetanse er i tråd med selskapets behov – men det er også viktig at oppgavene vil motivere og utvikle den nye medarbeideren. Først da yter vedkommende sitt beste, som igjen medfører et langsiktig ansettelsesforhold.

SAMs konsulenter er ikke kun en ”leverandør av gode kandidater” – vi går grundig til verks for å forstå og oppfylle oppdragsgivers behov, nå og for fremtiden. 

Spesialister på rekruttering

Vi er spesialisert i å finne de rette kandidatene for din bedrift.  Jo bedre vi kjenner bransjen, din bedrift, din organisasjon og ditt marked,  jo større forutsetninger har vi for å forstå hvilke egenskaper kandidatene bør ha for å lykkes. Samtidig sikrer vi at kandidatene har både erfaringen og personligheten som gjør at de passer godt inn.

SAM har mer enn erfarne 70 konsulenter, med solid bakgrunn fra ulike bransjer. Ved å benytte SAM får du tilgang til vårt omfattende nettverk, hvor din neste medarbeider sannsynligvis befinner seg. Og gjør han ikke det, så leter vi videre. Vår erfaring både nasjonalt og internasjonalt, gjør at vi kan tilby våre tjenester for deg og ditt selskap i Norge – og i utlandet.

En strømlinjet prosess

Alle våre konsulenter baserer rekrutteringsoppdraget på en felles fem-stegs prosess. Uansett om du rekrutterer en lokal avdelingsleder i Sveits via oss og vårt SAM-kontor i Sveits, eller skal ha en toppleder i konsernets hovedkontor i Norge, så kan du være trygg på at du møter den samme høye kvalitetsprofilen. Denne omfatter dokumentasjon og kommunikasjon rundt prosessen, enten det er et anonymt søk eller en åpen rekruttering. Våre konsulenter er vant med å jobbe over landegrensene.

 

Fase 1
Profilering
Fase 2
Søk
Fase 3
Utvelgelse
Fase 4
Kontrakt
Fase 5
Oppfølgning

Firma

  • Marked
  • Organisasjon
  • Strategi
  • KPI

Stilling 

  • Oppgaver
  • Ansvar
  • KPI

Kandidat

  • Kvalifikasjoner
  • Personlighet
  • Potensiale

Research
SAM Database
Nettverk
Sosiale media
Direkte henvendelser

Utvalg
Samtale
Intervju
Analyse/ Test
Dokumentasjon
Presentasjon
Referanser

Møte 2 med oppdragsgiver

Støtte ved tilbud/ kontraktsforslag

Kontraktsignering

Kvalitetsmåling

Møter med oppdragsgive og den ansatte

Ukentlige oppdateringer 3-6 måneder

Kontakt:

Ring  
+47 90 52 44 88

skriv via
info@sam-int.com 

eller 
kontakt oss via skjemaet nedenfor
så vil en av våre konsulenter kontakte deg.

 

SAM – spesialisert innen

REKRUTTERING

ONBOARDING

UTVIKLING/ DEVELOPMENT

OUTPLACEMENT

 


Kontaktskjema