Backe Entreprenør logo

Miljøsjef - Backe Entreprenør AS, Lysaker

ID 34282
EntreprenørvirksomhetBacke skaper verdi i små og store samfunn gjennom entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og eiendomsforvaltning. Et godt omdømme, høy kompetanse og lønnsom vekst skal bidra til at Backe blir anerkjent som landets ledende selskap i entreprenør- og anleggsbransjen. Familieeide AS Backe omfatter virksomhetene Backe Entreprenør, Backe Prosjekt, Backe Eiendom og maskinutleiefirmaet BAS. Konsernet omsatte i 2017 for ca 4 milliarder kroner og har nærmere 900 medarbeidere over hele landet. Backe bygger offentlige bygg til omsorgs- og skolesektoren, næringsbygg, og boliger for mennesker i alle faser av livet. Selskapet har omfattende erfaring med offentlig-privat samarbeid. Lokal kunnskap og tilstedeværelse har vært bærebjelken i Backes entreprenørvirksomhet i over 70 år. Nærhet til lokalsamfunn landet rundt vil fremdeles være viktig, samtidig som vi gjennom satsingen Ett Backe utnytter en offensiv strategi for digitalisering av både entreprenør- og prosjektutviklingsvirksomheten, med mål om et sømløst samarbeid med partnere og leverandører og utvikling av bærekraftige bygg for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor. 

Backe Entreprenør AS er på jakt etter en Miljøsjef til en svært sentral og selvstendig stilling med store muligheter for å påvirke Backes videre utvikling.  Du skal bidra til endringen i organisasjonen og til det "grønne skiftet" i Backe, samt lede videreutviklingen med ambisjoner om en enda  tettere tilknytning til byggeprosessen - fra innsalg og prosjektering, til avslutning.

Stillingen rapporterer til Direktør Bærekraft.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for fagområdets bidrag til oppfyllelse av Backes strategi, mål og digitaliseringsprosess
 • Ansvarlig for ISO 14001-sertifiseringen i Backe
 • Ansvarlig for Backes miljøledelsessystem som del av totalkvalitetssystemet, herunder digitale løsninger for læring og utvikling
 • Ivareta BREEAM AP-rolle for enkeltprosjekter i samarbeid med selskapene og sikre at øvrige har BREEAM AP-kompetanse
 • Utarbeide energi-, miljø- og klimaregnskap i samarbeid med selskaper og prosjekter
 • Gjennomføre interne revisjoner og analyser/granskninger etter hendelser. Granskningsledelse ved svært alvorlige hendelser
 • Representere Backe i faglige fora og øvrige bransjesammenhenger
 • Holde kurs og foredrag

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, systematisk og løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst med sterk gjennomføringsevne og gjennomslagskraft
 • En sterk relasjonsbygger og motivator med evne til «innsalg» av miljø-arbeidet
 • Har forretningsmessig forståelse med evne til å tolke hvordan initiativer skal implementeres i en drifts-/prosjektorganisasjon
 • Har evne til å skape endring – med «fornuftig» ressursbruk i en lavmarginsbransje
 • Strategisk , handlekraftig og liker å være operativ
 • Har svært gode kommunikasjonsevner

Ønsket bakgrunn/erfaring:                                   

 • Høyere utdannelse på masternivå innen bygg/miljø
 • Godkjent BREEAM AP
 • Inngående kunnskap/erfaring fra prosjekterings- og byggeprosessen
 • Erfaring med ledelse av miljø-arbeid, i selskap eller større prosjekt
 • God kunnskap om ISO 14001
 • Svært gode IT-kunnskaper, som grunnlag for digitalisering av miljø-arbeidet
 • Gode språkkunnskaper, norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr:

 • En selvstendig lederstilling med stor påvirkningsmulighet
 • Et sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser

Alle søknader og henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Bemerk, at vi ikke kan motta søknader / CV direkte via mail av hensyn til GDPR direktivet.

Søk denne jobben Søk på denne jobben og registrere din CV i vår database

Konsulent

Pelle Vedner
Pelle Vedner
Executive Consultant
+47 900 48033
pve@sam-int.com
Søk denne jobben
Søk på denne jobben og registrere din CV i vår database
<< Tilbake
cirkel