Arnfinn Berg
Senior Partner, Norge

+47 911 78 955
arb@sam-int.com

Linkedin Logo

Arnfinn Berg

Arnfinn har I over 20 år arbeidet innenfor management consulting og rekruttering. Salgstrening, lederutvikling, teamutvikling og executive search / rekruttering innenfor en rekke bransjer og fagfelt.

Arnfinn sterkeste kompetanse ligger innenfor bygg / anlegg med tilstøtende leverandørindustri, telecom, salg / markedsføring, logistikk / transport og samferdsel.

TIDLIGERE ERFARING

Senior management consultant
Raadgiverhuset AS
2012 - 2017

Consulting, rekruttering, executive search

Owner / Consultant
A.B. Consult & Marketing AS
1990 - 2012

Consulting, rekruttering

Adm. Dir.
Hermes Reklamebyrå AS
1985 - 1990

Daglig leder, salg

UTDANNING

Arnfinn har bred utdannelse innen kommunikasjon, markedskommunikasjon og psykologi.

Back