BoligNet Aarhus logo

Netværks- og systemadministrator - BoligNet Aarhus

ID 34116
ITVor klient BoligNet Aarhus, der er en solid udbyder af internet, telefoni og TV primært i Århus- og hovedstadsområdet, udvikler løbende sin organisation og dens kompetencer i henhold til den ambitiøse vækststrategi. 

Virksomheden
BoligNet Aarhus er en solid og veldrevet udbyder af internet, telefoni og kabel-TV i Århus- og hovedstadsområdet. Organisationen er karakteriseret ved stor dynamik og fleksibilitet, korte beslutningsveje og hurtig omstilling i forhold til markedet. Man har god tilgang af kunder og derfor et stigende aktivitetsniveau, der også afspejler sig i kravene til driftsorganisationen. Til styrkelse af driftsorganisationen søger man derfor nu en netværks- og systemadministrator samt en projektkoordinator. Se mere om BNAA på www.bnaa.dk

Stillingen
Netværks- og systemadministratoren, der refererer til projekt- og driftchefen, får med arbejdssted Århus sammen med afdelingens øvrige medarbejdere bredt favnende opgaver indenfor drift, vedligehold og udvikling af virksomhedens udstyr og systemer. Du bliver en del af driftsafdelingen, der udgør tre medarbejdere. 

De daglige arbejdsopgaver vil være:

  • Deltage i den daglige drift af hele netværket.
  • Løbende medvirke til optimering og vedligehold af netværk samt tilhørende systemer.
  • Fejlfinding og support af kundeinstallationer.
  • Afløse og overlappe de to øvrige medarbejdere i afdelingen ved ferie m.m. 

Efterspurgte kompetencer:

  • Erfaring med drift af IP-netværk, herunder bl.a. Vlan, servere og firewall.
  • Der benyttes primært netværksudstyr fra Brocade, Extreme, HP/Arba og Juniper. Kendskab hertil vil være en fordel.
  • Må gerne besidde forståelse for routede netværk og routingprotokoller.
  • Erfaring med Linux og Windows servere vil være en fordel. 

Stillingen henvender sig til en netværks- og systemadministrator (netværkstekniker) med interesse for et bredt arbejdsfelt og interesse for en stor berøringsflade med andre, såvel internt som eksternt. Der er knyttet vagtordning til stillingen. 

Kandidaten
Der stilles ikke specifikke krav til uddannelse, men det forventes, at kandidaten har og kan dokumentere relevant praktisk/teoretisk erfaring. En naturlig indgang til stillingen kan være som datatekniker eller anden netværksrelevant grunduddannelse. Kandidaten har interesse for at tilegne sig den nødvendige viden for at kunne arbejde videre indenfor de områder, han/hun i dag ikke har praktisk erfaring med. 

Det forventes, at kandidaten har erhvervet sine hidtidige erfaringer fra komplicerede netværk, sandsynligvis fra en større internetudbyder eller dertil knyttet service virksomhed. 

Af personlige egenskaber værdsættes især gode samarbejdsevner, struktur og en naturlig nysgerrighed overfor nye arbejdsområder og problemstillinger. 

Venligst bemærk, at vi af hensyn til GDPR ikke modtager ansøgninger/CV’er via mail.

Apply for this job Apply for this job & register in our CV database

Consultant

Per Krenk
Per Krenk
Senior Partner
+45 4028 1838
pk@sam-int.com
Apply for this job
Apply for this job & register in our CV database
<< Go Back
cirkel