Filozofia SAM – Właściwa Osoba na Właściwym Stanowisku we Właściwym Czasie