logo

Kategorisjef Konstruksjon - Backe Entreprenør AS, Norge

ID 34566
Bygg og AnleggEr du god på rådgivning innen stål og betong?

Backe Entrepenør AS søker Kategorisjef Konstruksjon til sitt hovedkontor på Lysaker/Oslo.

Kategorisjef skal bistå BE sine datterselskaper med rådgivning spesielt knyttet til utvikling av prosjekter, innkjøp, produksjon, etterarbeid og oppfølging innenfor sitt fagområde.

Kategorisjef vil være BE`s fagansvarlige i kontakt med kunder, leverandører og underentreprenører innenfor sitt fagområde etter avtale med datterselskapene.

Ansvars - og arbeidsoppgaver

 • Bistå datterselskaper i analyse og rådgivning i kalkyleprosesser
 • Kvalitetssikre og utarbeide funksjonsbeskrivelser innenfor sitt fagområde.
 • Delta i utvikling av prosjekter innenfor sitt fagområde
 • Holde seg oppdatert på offentlige krav innenfor sitt fagområde.
 • Delta som spesialist ved innsalg av nye prosjekter til kunder
 • Kartlegge og kvalitetssikre potensielle leverandører og samarbeidspartnere i Norge og i utlandet.
 • Bidra i videreutvikling av BE`s totalkvalitetssystem.
 • Bistå datterselskaper med oppfølging av prosjekter under og i reklamasjonsperioden innenfor sitt fagområde.
 • Bistå som foreleser på interne kurs og samlinger.

Stillingen legger opp til høy grad av frihet under ansvar for planlegging, utførelse og oppfølging av oppgaver innenfor avtalt stillingsbeskrivelse.
BE benytter 3D-verktøy på alle prosjekter.

Ønskede egenskaper og ferdigheter

 • Det stilles store krav til selvstendighet og evne til prioritering.
 • Gjennomslagskraft
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Forretningsorientert, kommersiell og med evne til å selge seg selv ut i selskapene
 • Faglig sterk og tyngde mot rådgivermiljøer (RIB), og mot leverandør markedet både i Norge og utenfor landets grenser.
 • Kunnskap om GEO/grunnarbeider vil være en styrke.
 • Solid kunnskap om prefabrikasjonsfaget og god innsikt i leverandør markedet.
 • Være Backe sin representant mot fagmiljø innenfor betong, armering og prefab. faget.
 • Må være menneske kjenner, tilpasningsdyktig med evne til å jobbe i team.
 • Beherske bruk av digitale modelleringsverktøy relevant for faget.
 • Ha et faglig nettverk

Utdannelse og erfaring

 • Høyere teknisk utdannelse på ingeniør/sivilingeniør nivå.
 • Erfaring fra større byggeprosjekter innenfor betong og prefabrikasjons faget.
 • Organisatoriske, økonomiske og styringsmessige ferdigheter.
 • Det forventes at kandidaten har relevant erfaring med arbeid i byggeprosjekter av en viss størrelse. Innkjøps- og prosjekteringserfaring er en forutsetning for en slik stilling.
 • Vi forventer at du har gode IT kunnskaper for Office-pakke, samt bruk av 3D løsninger som Solibri, Rendra e.l.
 • Språkkunnskaper: Norsk og engelsk

Noe reising må påregnes.

Hva kan Backe tilby?

 • Stort utvalg av prosjekter som man kan bidra mot.
 • Tett dialog mot UE/leverandørleddet
 • Et godt miljø.
 • Korte beslutningsveier (Flat struktur)
 • Fremoverlent miljø som satser på ny teknologi.
 • Store utviklingsmuligheter for den rette
 • Konkurransedyktige betingelser

Om Backe Entreprenør AS
Backe skaper verdi i små og store samfunn gjennom entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og eiendomsforvaltning. Et godt omdømme, høy kompetanse og lønnsom vekst skal bidra til at Backe blir anerkjent som landets ledende selskap i entreprenør- og anleggsbransjen. Familieeide AS Backe omfatter virksomhetene Backe Entreprenør, Backe Prosjekt, Backe Eiendom og maskinutleiefirmaet BAS. Konsernet omsatte i 2018 for ca 4 milliarder kroner og har nærmere 800 medarbeidere over hele landet.

Backe bygger offentlige bygg til omsorgs- og skolesektoren, næringsbygg, og boliger for mennesker i alle faser av livet. Selskapet har omfattende erfaring med offentlig-privat samarbeid. Lokal kunnskap og tilstedeværelse har vært bærebjelken i Backes entreprenørvirksomhet i over 70 år. Nærhet til lokalsamfunn landet rundt vil fremdeles være viktig, samtidig som vi gjennom satsingen Ett Backe utnytter en offensiv strategi for digitalisering av både entreprenør- og prosjektutviklingsvirksomheten, med mål om et sømløst samarbeid med partnere og leverandører og utvikling av bærekraftige bygg for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

Bemerk, at vi ikke kan motta søknader / CV direkte via mail av hensyn til GDPR direktivet.

Złożyć podanie do tej pracy Zastosuj się do tej pracy i zarejestrować swoje CV w naszej bazie danych

Consultant

Arnfinn Berg
Arnfinn Berg
Senior Partner, Norway
+47 911 78 955
arb@sam-int.com
Złożyć podanie do tej pracy
Zastosuj się do tej pracy i zarejestrować swoje CV w naszej bazie danych
<< Z powrotem
cirkel