KVALITA

Neustále zlepšovanie služieb je pre nás dôležité a má zásadný dopad na spoluprácu s našimi klientami a na skúsenosť kandidátov s našou spoločnosťou.

Prostredníctvom nepretržitého merania kvality vykonávaným spoločnosťou Ramboll Management sú kandidáti a klienti dotazovaní na svoj názor na skúsenosť so spoločnosťou SAM.

75% našich projektov je zadaných klientmi, ktorí už využili služby SAM aj v minulosti alebo im bola odporučená spolupráca s našou spoločnosťou.

Na škále 1-10 meriame spokojnosť v nasledujúcich parametroch.

 

Contact us and we will find the right consultant for you. 

Tel: +421 917 267 751


Kontaktný Formulár