Proces

SAM pracuje s dôvernými informáciami, takže vzájomná dôvera s klientami a kandidátmi je pre nás dôležitá. Naše procesy sú založené na objektivite a profesionalite s jasne identifikovateľnými krokmi a úlohami.

•Pred začiatkom procesu vykonáme dôslednú analýzu aby sme sa uistili, že sme získali všetky potrebné informácie o klientovi a spoločnosti.

•Zohľadníme všetky aspekty o kandidátoch, vrátane informácií o skúsenostiach, zázemí a schopnostiach, ale aj o osobnosti, hodnotách, motivácii a načasovaní zmeny.

•Vykonávame testy, pohovory a prípadové štúdie.

•Uplatňujeme postupy, ktoré zabezpečujú spätnú väzbu a jasnú komunikáciu medzi všetkými zúčastnenými stranami.

•Preverujeme referencie za účelom získania ďalšieho názoru. •Robímenásledný pohovor s klientami a kandidátmi aby sme pomohli plynulej a rýchlej zmene pre obe strany.

 

Keď ste v procese ako kandidát SAM, môžete očakávať nasledujúce kroky:

 

Krok 1

Kontakt

 

 

Krok 2

Pohovor

 

 

Krok 3

Uzavretie

 

 

Krok 4

Následný konakt

 

 

Nadviazanie kontaktu so SAM prebieha cez aplikáciu alebo priamo prostredníctvom konzultanta. V tomto kroku Vám bude predstavený proces.

 

CV & prihláška je požadovaná ako súčasť procesu v SAM.

 

Stretnete sa s konzultantom na pohovore, teste, prípadovej štúdii pre vzájomne spoznanie sa a vytvorenie vzťahu.

 

Vo výberovom procese ste prezentovaný klientovi v prípade, že vyhovujete požiadavkám a sú overené referencie pred konečným rozhodnutím.

 

Uzavretie zmluvy s klientom a sfinalizovanie vyjednávania.

 

Aj po nástupe bude s Vami konzultant v kontakte, aby sa uistil, že ste spokojný s prebehnutým procesom.

 

Contact us and we will find the right consultant for you.

Tel: +45 7022 0205


Kontaktný Formulár