Development

Development / Rozvoj

Udržanie klúčových ľudí a ich príprava na ďalšie pracovné výzvy v rámci Vašej organizácie je kritické pre stabilný rast Vašej spoločnosti. Rozvoj om jednotlivcov a tímov sa vyhnete potrebe ich výmeny a podporíte ich zlepšovanie a rozdelenie zodpovedností, efektivitu organizácie a angažovanosť.

  Fáza 1
Identifikácia
Fáza 2
Analýza
Fáza 3
Hodnotenie
Fáza 4
Hodnotenie
Jednotlivec

Súčasná situácia

Kríza, efektívne vylepšenie, rast

Výstup > 

Hodnotenie

Ciele/KPI

Silné stránky

Manažérske schopnosti

Obraz >

Kompetencie

Motivácie

Príležitosti

Potenciál

Výsledky >

Plán rozvoja

Úprava cieľov

Program pre talenty

Akci a > 

Tímy

Súčasná situácia

Kríza, efektívne vylepšenie, rast

Výstup >

Výkonnosť tím & charakteristika

Ciele / KPI

Role

Zodpovednosti

Skladba tímu

Obraz >

Silné a slabé stránky

Kvalita fungovania tímu

Výsledky >

Riadenie správania sa tímu a štruktúry

Vylepšenie procesov

Akci a >

  1-3 mesiacov

 

Contact us and we will find the right consultant for you. 

Tel: +421 917 267 751


Kontaktný Formulár