Onboarding

Onboarding / Program pri nástupe zamesntnaca

Rýchly onborading program maximalizuje výkon od prvého dňa. Kvalita práce bude posilnená cez spoznanie firemnej kultúry, stratégie, cieľov, prevádzkových procesov a interných nariadení. Osobný biznis plán umožňuje novému manažérovi kontinuálny úspech po prvých troch mesiacoch.

Fáza 1
Úvod
Fáza 2
Analýza ľudí
Fáza 3
Tvorba
Fáza 4
Follow-up

Start-up

 

Identifikovanie zdrojov

 

Stretnutie priamych nadriadených a spolupracovníkov

 

Pracovné požiadavky a identifikácia „klučov“ pre spoluprácu

 

> 100 dňový plán

Analýza tímu a hodnotenie:

Čo si zachovat a čo vylepšiť

 

Osobnostná analýza:

Oblasti na vylepšnie

Pozícia vzhľadom na firemnú stratégiu:

Ako pridať hodnotu?

> Osobný biznis plán

Stretnutie s klientom a kandidátom

1-3 mesiace / týždenná správa

3-12 mesiacov

 

Contact us and we will find the right consultant for you. 

Tel: +421 917 267 751


Kontaktný Formulár