Utvikling/ Development

Bedriften din må tilpasse seg stadige endringer i rammevilkårene,  og et skiftende marked gjør at gårsdagens løsninger ikke nødvendigvis vil være riktig fremover. Det samme gjelder behovet for kompetanse. Vet du hvilken kompetanse de ansatte har?  Og vet du hva slags kompetanse du trenger mere av for å møte nye utfordringer? Faglig kunnskap er viktig, men hjelper lite dersom personen ikke samtidig er motivert.  

Å beholde – og videreutvikle - nøkkelpersoner i bedriften er en av de viktigste og mest lønnsomme fokusområder en leder kan ha. Medarbeidere som man vil satse på bør forberedes på større utfordringer internt i bedriften som ledd i å sikre lønnsomhets-forbedringer og vekst. Dagens arbeidstakere ønsker utvikling og utfordringer.

Utvikling av individer og team vil i tillegg redusere behovet for utskiftninger og nyansettelser; samt øke engasjement og effektivitet i organisasjonen.

SAM kan hjelpe deg med å kartlegge dagens situasjon, sammensetting av leder- eller fag-grupper, og identifisere om det er behov for å tiltrekke ny kompetanse. 

Ta kontakt med en av våre konsulenter for mer informasjon.

 

  Phase 1
Identify
Phase 2
Analyse
Phase 3
Evaluate
Phase 4
Implement
Individually
Current situation
Crisis, efficiency
improvement, growth
Output > 
Assessment
Goals / KPIs
Strenghts
Management skills
Insight > 
Competences
Motivation
Opportunities
Potential
Result > 

Development plan
Goal adjustments
Talent program

 

Action >

Teams

Current situation
Crisis, efficiency
improvement, growth

 

 

Output > 

Team performance
& characteristics
Goals/KPIs
Roles
Responsibility
Team Composition
Insight > 

Strength &
weakness
Team process quality

 

 

Result > 

Team management
behaviour and structure
Improved processes

 

Action >

  1-3 months

Kontakt:

Ring  
+47 90 52 44 88

skriv via
info@sam-int.com 

eller 
kontakt oss via skjemaet nedenfor
så vil en av våre konsulenter kontakte deg.

 

SAM – spesialisert innen

REKRUTTERING

ONBOARDING

UTVIKLING/ DEVELOPMENT

OUTPLACEMENT

 


Kontaktskjema