Onboarding

Det är statistiskt bevisat att de första 100 dagarna är extremt viktiga för huruvida den nya medarbetaren kommer att lyckas både på det personliga planet likväl som integrationen i organisationsstrukturen. Ett anpassat introduktionsförlopp bidrar till att generera maximal output från dag ett. Kvaliteten på arbetet stärks via ett väldefinierat och målinriktat program med introduktion till verksamhetens kultur, strategi, målsättning, processer, krav och policies.

Baserat på den nya medarbetarens personprofil, teamanalys på verksamheten, några nyckelord från befattningsbeskrivning och medarbetarens position i förhållande till företagets strategi, utarbetar vi en personlig introduktions och handlingsplan för att säkerställa framgång för den nya medarbetaren även efter de första tre månaderna.

 

Fas 1
Introduktion
Fas 2
Analys
Fas 3
Strategi
Fas 4
Uppföljning

 Uppstart

 

Identifiering av resurser 


Möte med chefer, kollegor och medarbetare

 

Kraven på tjänsten samt nycklar till samarbete


> 100 dagar plan

Team analys och utvärdering:
Vad fungerar och vad kan förbättras?

 

Personlig analys: Områden att utveckla

Position i förhållande till företagets strategi:
Hur skapas mervärde?


> Personlig affärsplan

Möte med kund och kandidat

1-3 månader / veckovisa uppdateringar 3-12 månader

 

Kontakt:

Ring oss på 
+ 45 7022 0205 

eller skriv på 
INFO@SAM-INT.COM 

eller 
använd formuläret nedan

 

så kommer en konsult som kan din bransch/ verksamhet att kontakta dig. 

 

SAM International - specialiserade på:

REKRYTERING/ EXECUTIVE SEARCH/ HEADHUNTING

ONBOARDING 

UTVECKLING/ DEVELOPMENT

OUTPLACEMENT


Kontaktformulär