Utveckling/ Development

Att behålla nyckelpersoner men också förbereda dem för deras nästa steg i organisationen är avgörande för en stabil utveckling och tillväxt i ditt företag. Att arbeta med utveckling av individer och grupper gör att man skapar lojalitet och uppmuntrar individen att utvecklas samtidigt som man säkerställer kompetensnivå, engagemang och organisationens effektivitet.

 

  Fas 1
Identifiera
Fas 2
Analysera
Fas 3
Utvärdera
Fas 4
Implementera
Individuellt

Nuläge

Kris, effektivitet,

Förbättring, utveckling

 


Output  >

Utvärdering

Mpål/KPIer

Styrkor

Ledarskaps-förmågor

 

Insikt  > 

Kompetenser

Motivation

Möjigheter

Potential

 


Resultat  > 

Utvecklingsplan

Justera mål

Talangprogram

 

 


Action >

Teams

Nuläge

Kris, effektivitet,

Förbättring, utveckling

 

 

 


Output > 

Team performance

Team effektivitet och karaktär

Mål/ KIPer

Roller

Ansvar

Team-sammansättning
Insikt >

Styrkor och svagheter
Team process Kvalitet

 

 

 


Resultat >

Teamledning
beteende och struktur
Förbättrade processer

 

 


Action >

  1-3 månader 

Kontakt:

Ring oss på 
+ 45 7022 0205 

eller skriv på 
INFO@SAM-INT.COM 

eller 
använd formuläret nedan

 

så kommer en konsult som kan din bransch/ verksamhet att kontakta dig. 

 

SAM International - specialiserade på:

REKRYTERING/ EXECUTIVE SEARCH/ HEADHUNTING

ONBOARDING 

UTVECKLING/ DEVELOPMENT

OUTPLACEMENT


Kontaktformulär