Rekrytering/ Search / Executive search / Headhunting

Att rekrytera/ headhunta och placera talanger på rätt jobb har varit vår kärnverksamhet i över 25 år. Vi är specialister på att hitta rätt kandidat för verksamheten, när timing och rekryteringsbehov matchar verksamhetens strategi. En ny medarbetare är bara värdefull för organisationen när hen matchar kravprofilen med både kompetens och personlighet. Viktigt är också att positionen uppfattas som motiverande och utmanande, så att medarbetaren utvecklas och gör sitt bästa.

Specialister inom rekrytering till alla verksamhetstyper och branscher.

Vi hittar rätt medarbetare för verksamheten. Inte bara via målinriktad search efter kvalificerade kanddiater men också genom att vi grundligt sätter oss in i verksamheten och dess utmaningar och möjligheter på sin marknad.

På detta sätt är vi säkra på att vi gör den bästa matchningen i förhållande till de speciella rekryteringskrav som råder för en given verksamhet och en given bransch.

Våra konsulter är först och främst specialister på att hitta rätt person för våra kunder, dessutom att förstå kundernas organisation, marknader, utmaningar och möjligheter. Den rätta kandidaten har inte bara den önskade erfarenheten och kunskapen, den matchar även organisationens kultur och värderingar.

SAM International har 70 medarbetare, i huvudsak konsulter och researchers, alla med gedigen och ofta specialiserad bakgrund med åtskilliga års erfarenhet från näringslivet. Konsulterna kommer från många olika branscher med individuell expertis och specialkompetens, vilket säkerställer att vi alltid kan matcha den aktuella branschen/ industrin. Oavsett om verksamheten verkar inom IT branschen, pharma, miljö och energi - eller en helt annan bransch – så kan vi alltid erbjuda konsulter/ headhunters med kunskap inom verksamhetsområdet

På grund av vår breda erfarenhet kombinerat med ett nätverk av våra egna kontor i hela Europa kan vi också erbjuda specialiserade cross-boarder team för att också hjälpa våra kunder med internationella rekryteringar -med en kontaktperson och ett välkvalificerat team som abetar lokalt i det aktuella området/ lander

En optimerad process

Alla våra konsulter/ headhunters utför rekryteringar enligt samma femstegsprocess. Oavsett om man samarbetar med SAM International från tex. Sverige på en internationell rekrytering eller en lokal rekrytering i Schweiz, Tyskland eller ett annat land, är man garanterad samma höga standard gällande kvalitet, kommunikation och dokumentation från den enskilde konsulten. Beroende på verksamhetens behov erbjuder vi rekrytering på specialist, chefs och företagsledningsnivå. Rekruteringsprocessen genomförs som en search, executive search eller headhunting – antingen som en oficiell öppen process eller en stängd, konfidentiell allt efter verksamhetens önskemål.

 

Fas 1
Profilering
Fas 2
Search
Fas 3
Urval
Fas 4
Kontrakt
Fas 5
Uppföljning

Företag

 • Marknad
 • Organisation
 • Strategi
 • KPIer

Position

 • Arbetsuppgifter
 • Ansvar
 • KPI'er

Kandidat

 • Kvalifikationer
 • Personlighet
 • Potential
Research
 • SAM Databas
 • Nätverk
 • Sociala medier
 • Direkt kontakt

Longlist
Shortlist
Intervju
Test
Dossier
Presentation
Referenser

Andra mötet med kunden

Support till kontraktskrivning

Kontraktskrivning

Kvalitetsmätning

Möte med kund och kandidat

1-8 veckor / uppdateringar veckovis 3-12 månader

Kontakt:

Ring oss på 
+ 45 7022 0205 

eller skriv på 
INFO@SAM-INT.COM 

eller 
använd formuläret nedan

 

så kommer en konsult som kan din bransch/ verksamhet att kontakta dig. 

 

SAM International - specialiserade på:

REKRYTERING/ EXECUTIVE SEARCH/ HEADHUNTING

ONBOARDING 

UTVECKLING/ DEVELOPMENT

OUTPLACEMENT


Kontaktformulär