Development/ Organisationsudvikling & Medarbejderudvikling

At fastholde nøglemedarbejderne i virksomheden og samtidig forberede dem til deres næste jobudfordring internt i virksomheden er afgørende for at beholde de essentielle og ofte meget efterspurgte kompetencer inhouse – og dermed også sikre en stabil udvikling af virksomheden på sigt.

Udvikling af både de enkelte medarbejdere og de forskellige teams forebygger behovet for udskiftninger og øger samtidig sandsynligheden for, at virksomheden bibeholder og udvikler sit faglige kompetenceniveau og samtidig når de fastlagte mål via organisatorisk effektivitet og engagement.

SAM International udvikler efter dybdegående analyse af virksomheden og de enkelte medarbejdere/ teams – naturligvis i tæt samarbejde med ledelsen – en udviklings-/ handlingsplan for, enten den enkelte medarbejder/ de enkelte teams eller en overordnet virksomhedsstrategi/ plan for organisationsudvikling med underliggende delmål.

  Fase 1
Identificere
Fase 2
Analyse
Fase 3
Evaluere
Fase 4
Implementere
Individuelt niveau
Nuværende situation:
Krise, Effektivisering, Vækst
Output > 
Assessment
Mål / KPI'er
Styrker
Ledelsesevner
Indsigt >

Kompetencer
Motivation

Muligheder
Potentiale
Resultater >

Udviklingsplan
Måljustering
Talent program
Handling >
Team niveau
Nuværende situation:
Krise, Effektivisering, Vækst
Output >
Team performance
& karakteristik
Mål/KPI'er
Roller / Ansvar
Indsigt >
Styrker & svagheder
Team proces kvalitet
Resultater >

Team ledelsesadfærd og struktur

Forbedrede processer
Handling >

  1-3 måneder

Kontakt:

Ring på 
+ 45 7022 0205 

skriv på 
info@sam-int.com 

eller 
udfyld kontaktformularen,


hvorefter du vil blive kontaktet af en konsulent, der matcher
dine behov/ din branche. 

 

SAM International - specialiseret i:

Rekruttering

Onboarding

Development

Outplacement


Kontaktformular