Frøet til et langt og succesfuldt samarbejde

I SAM International sætter vi stor pris på langvarige samarbejder. Når vi indleder samarbejdet med en ny kunde, er vores fremmeste opgave at levere et solidt stykke arbejde, der munder ud i ansættelsen af en stærk medarbejder. Vi har fokus på fremtidsperspektiverne, når vi koordinerer en rekrutteringsproces og håber, vi er med til at finde det perfekte match for både virksomhed og kandidat – og dermed får etableret et samarbejde, der forhåbentlig varer ved og udvikler sig gennem årene.

For 10 år siden indledte Partner Camilla Holten sin stærke relation til Atkins Danmark A/S med projektdirektør Michael S. Petersen (MSP) som det konstante bindeled i forholdet. Hendes første opgave bestod i at finde en ny afdelingsleder til deres Risk Management-afdeling. I den anledning stiftede Camilla første gang bekendtskab med MSP, og det blev heldigvis ikke sidste gang – det er siden blevet til adskillige opgaver i organisationen, og Camilla har fået Atkins Danmark ind under paraplyen af faste samarbejdspartnere i SAM.

Kemi er kernen til et langvarigt samarbejde

Kemi mellem parterne og en fælles forståelse af, hvad den rette personlighed kan bidrage med i en given kultur, afdeling eller virksomhed, er blandt de vigtigste faktorer for at skabe et solidt fundament for et langvarigt samarbejde. Konsulent og virksomhedens repræsentant(er) skal tale samme sprog, og der skal foreligge en klar forventningsafstemning: hvad forventer I af os, og hvad forventer vi af jer.

Det enestående ved en længerevarende relation til samarbejdspartnere er, at man kommer tættere på hinanden og med tiden også deler mere personlige oplevelser. For Camilla og MSP har deres professionelle samarbejde udviklet sig til et stærkt venskab, der ifølge hende er rykket ind i den private sfære: ”Jeg har mødt hans kone af flere omgange, og hun og jeg svinger også utroligt godt.”.

Man går fra ”bare” at være headhunter til trusted advisor

For Camilla er det utroligt vigtigt at være sig selv: kunden får, hvad kunden ser. Gennemsigtighed er centralt i et nyligt etableret samarbejde, hvorfor afdækning af profilen, der søges, og italesættelsen af, hvilken kultur der hersker i organisationen, centralt og decentralt, er betydelige forhold i forventningsafstemningen. Værdien af direkte og åben dialog er, at parterne forstår hinandens muligheder og begrænsninger, og dermed får man et fælles afsæt og fælles regler for samarbejdet.

Hvis ikke man kender eller har kendskab til kulturen, er det en udfordring at placere den rigtige personlighed i virksomheden. Man skal udvikle sin rolle til at være en ”trusted advisor”, der kender virksomhedens forretning og ved, hvordan kulturen er, og hvilke personligheder, der kan opnå succes i virksomheden – vores kunder skal stole på os.

Som konsulenter står vi selv på mål for vores arbejde, integritet og ærlighed, men vi er samtidig også repræsentanter for SAM International. Vi arbejder ud fra af kerneværdierne i virksomheden – integritet, agilitet og kvalitet - så der er en fælles rød tråd i vores arbejde som headhuntere, uanset hvem konsulenten på opgaven er.

Har du lyst til at høre mere så kontakt Camilla Holten direkte på

Mail: cho@sam-int.com
Telefon: + 45 3095 1830

 

 

SAM International - specialiseret i:

Rekruttering

Onboarding

Development

Outplacement


Kontaktformular